Ngôn ngữ
Vũ Minh Huyền
CÁN BỘ DỰ ÁN CAO CẤP

Vũ Minh Huyền là Cán bộ Dự án Cao cấp của CSIP với gần mười năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án phát triển tại Việt Nam. Chị Huyền có kinh nghiệm dày dặn trong việc tham gia dự án liên quan đến các khía cạnh của phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch có trách nhiệm, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, thương mại và kinh doanh; đặc biệt là các dự án do các nhà tài trợ quốc tế tài trợ như WB, EU, ADB, AFD, GIZ. Chị Huyền tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Khoa học Ứng dụng Schmalkalden của Đức.

Quay lại