Ngôn ngữ
Nguyễn Thị Bích Ngọc
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Nguyễn Thị Bích Ngọc tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc Dân năm 1999 và có kinh nghiệm làm việc ở nhiều vị trí cho các các lại hình tổ chức, doanh nghiệp khác nhau từ lĩnh vực ngân hàng cho đến lĩnh vực xây dựng, sản xuất, văn hoá, nghệ thuật và các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Chị Ngọc cảm thấy việc chị đến với CSIP như một mối nhân duyên và mong được cống hiến lâu dài cho CSIP. Tại CSIP chị thấy được sự tâm huyết của CEO và tập thể nhân viên tận tâm và cùng hướng tới một mục tiêu chung: “Khơi nguồn cảm hứng, kết nối cá nhân và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững”.  

 
Quay lại