Ngôn ngữ
Hoàng Lê Trang
QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chị Hoàng Lê Trang gia nhập CSIP năm 2019 với vai trò Quản lý dự án, hiện đang trực tiếp quản lý các dự án nâng cao năng lực kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động và mảng hoạt động kết nối đầu tư do CSIP triển khai. Trước khi tham gia CSIP, chị Trang đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng lớn gồm Tập đoàn FPT, Ngân hàng Vietcombank với lĩnh vực chuyên sâu là quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp. Chị Trang tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Thạc sỹ Quản lý tại Trường Đại học Quốc gia Úc.

Quay lại