Tuyển dụng
(Hết hạn) CSIP TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN (EFD)

 

Tóm tắt công việc:

Điều phối viên dự án (PC) dưới sự giám sát của Giám đốc điều hành và hỗ trợ của nhóm dự án, sẽ chịu trách nhiệm cho việc triển khai thành công Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển (EFD). Dự án cung cấp các hỗ trợ phát triển kinh doanh và tiếp cận tài chính cho khoảng 30 DNVVN kinh doanh cùng người thu nhập thấp, qua đó tạo tác động tích cực tới các hộ nông quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên nông thôn, giúp họ có thêm việc làm, tăng thu nhập và tiếp cận các sản phẩm/dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Nhiệm vụ chính

 • - Lập kế hoạch và ngân sách dự án theo tháng, quý và năm và được sự phê duyệt của Giám đốc Điều hành.
 • - Dưới sự giám sát và hỗ trợ của Giám đốc điều hành, PC sẽ điều phối nhóm dự án, các đối tác kỹ thuật và tư vấn, các đối tác địa phương, và huy động nguồn lực kịp thời và hiệu quả nhằm đạt các mục tiêu và kết quả kỳ vọng của dự án.
 • - Quảng bá dự án, thúc đẩy sự tham gia các đối tác địa phương, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình triển khai dự án.

- Làm việc với nhóm dự án và tư vấn để thiết kế và cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp, các hoạt động chính bao gồm:

 • - Tìm kiếm và lựa chọn các doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị nông nghiệp (rau, quả) tham gia chương trình,
 • - Thực hiện đánh giá năng lực doanh nghiệp (OCA);
 • - Điều phối các chương trnhf đào tạo và các gói tư vấn phát triển kinh doanh,
 • - Điều phối các hoạt động liên quan nhằm tăng năng lực tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp gồm vốn vay và và vốn đầu tư…
 • - Chịu trách nhiệm giám sát dự án, tiến độ và báo cáo tài chính của dự án
 • - Đảm bảo việc truyền thông và thông tin về dự án được rõ ràng, chặt chẽ và đầy đủ với các bên liên quan bao gồm: nhóm dự án, nhà tài trợ, các tư vấn, đối tác địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan
 • - Xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy và hiệu quả giữa CSIP, doanh nghiệp và các đối tác của dự án.
 • - Tích cự tham gia vào việc quản lý nguồn lực dự án và các chương trình nâng cao năng lực.
 • - Hướng dẫn và hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ dự án
 •  

Khác:

 • - Hỗ trợ CEO trong công tác gây quỹ
 • - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc
 •  

Yêu cầu:

 • - Mong muốn hỗ trợ các DNNVV nhằm tạo các tác động xã hội và môi trường tích cực tới cộng đồng
 • - Cam kết và đam mê với phong trào doanh nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội;
 • - Tốt nghiệp bậc Cử nhân. Ứng viên có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, hoặc  tài chính, đầu tư là một lợi thế;
 • - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp hoặc các công ty đào tạo / tư vấn là một lợi thế;
 • - Có kiến thức và kinh nghiệm cơ bản về đầu tư tác động, tiếp cận tài chính, đặc biệt là cho các DNNVV Việt Nam;
 • - Có kiến ​​thức và kinh nghiệm về đánh giá tác động xã hội của doanh nghiệp;
 • - Hiểu về lĩnh vực Doanh nghiệp kinh doanh cùng người thu nhập thấp tại Việt Nam;
 • - Có sự hiểu biết cơ bản về đổi mới xã hội và doanh nghiệp xã hội;
 • - Khả năng tìm kiếm, phân tích và huy động các nguồn lực xã hội, tài chính, con người và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;
 • - Kỹ năng quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá;
 • - Kỹ năng viết, giao tiếp và thuyết trình tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
 • - Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, chăm chỉ, chuyên nghiệp và có kỷ luật;
 • - Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, chăm chỉ, chuyên nghiệp và có kỷ luật;
 • - Thích nghi với môi trường làm việc năng động và là thành viên tích cực của tổ chức.

 

Cách thức ứng tuyển:

Các ứng viên vui lòng gửi CV và Thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh) qua Email: hr@csip.vn dưới tiêu đề: Application for Project Coordinator (EFD2)

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 ngày 15/11/2018.

Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.