Tin tức
[TRỰC TIẾP] HỘI THẢO "KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG - THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI"
  • 20/09/2018

"Mặc dù có thời gian trải nghiệm rất ngắn với EFD, nhưng tôi cảm nhận được tinh thần, tình cảm của các doanh nghiệp trong đại gia đình EFD dành cho nhau. Điều đó làm tôi rất ấn tượng."

Ông Laurens Coeveld - Cố vấn Kinh doanh cấp cao - Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Oxfam Novib đã mở đầu bài phát biểu của mình như vậy khi tham gia Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề "Hỗ trợ Doanh nghiệp Kinh doanh tạo tác động - Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam" tại Hội thảo EFD ngày hôm nay. Ông Laurens đã giới thiệu khái quát về Chương trình của Oxfam trên toàn cầu và các bài học kinh nghiệm dành cho hoạt động này tại Việt Nam.

Các đại diện khác cũng tham gia Phiên thảo luận thứ hai bao gồm ông Vincent Okoth - Cố vấn/Quản lý phát triển doanh nghiệp, Dự án phát triển DNVVN đến từ Uganda, ông Michael Adeola - Điều phối Dự án DNNVV đến từ Negeria và chị Nguyễn Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển - Oxfam in Vietnam. Chị Phạm Kiều Oanh - Giám đốc CSIP tham gia điều phối Phiên thảo luận này.

 

Ông Laurens Coeveld - Cố vẫn Kinh doanh cấp cao - Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Oxfam Novib

 

Từ trái qua phải: Ông Laurens Coeveld - Cố vấn Kinh doanh cấp cao - Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Oxfam Novib, Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển - Oxfam in Vietnam, ông Vincent Okoth - Cố vấn/Quản lý phát triển doanh nghiệp, Dự án phát triển DNVVN đến từ Uganda, ông Michael Adeola - Điều phối Dự án DNNVV đến từ Negeria và Chị Phạm Kiều Oanh - Giám đốc CSIP- Điều phối Phiên thảo luận.

 

Đại biểu tại sự kiện

Từ Khóa Phổ Biến