Tin tức
TIẾP TỤC CẬP NHẬT TỪ STUDY TOUR SOIN “KHỞI NGHIỆP & NÔNG NGHIỆP”
  • 11/05/2018

Trong sáng nay, các sáng lập viên của 7 dự án sáng tạo xã hội cùng nhóm chuyên gia đã có trải nghiệm thú vị tại Công ty TNHH Nông trại chia sẻ Sharefarm nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công ty TNHH Nông trại chia sẻ Sharefarm được thành lập ngày 14/06/2017 với mô hình nông trại sinh thái theo hướng tự cung tự cấp và VAC. Khái niệm “Tự cung tự cấp” tại Sharefarm được hiểu là các hộ gia đình được tập hợp để chung đầu tư và tiêu thụ sản phẩm của một/nhiều trang trại trên quy mô lớn đã được hiện đại hóa, công nghiệp hóa và tối ưu toàn bộ chu trình :Đầu tư – Quản lý & Sản xuất – Phân phối – Tiêu thụ. Cùng với đó, các sản phẩm nông nghiệp tại đây được áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc. Hơn nữa, Sharefarm sản xuất theo hướng hữu cơ thuận tự nhiên trên cơ sở xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, kết hợp với nền tảng nông nghiệp công nghệ.

Ngoài mục tiêu cung cấp các sản phẩm sạch và an toàn, Sharefarm được biết đến như một công viên sinh thái, nơi các đoàn khách có thể đến tham quan du lịch, trải nghiệm thực tế về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thuận tự nhiên.