Tin tức
SỰ LAN TỎA MÔ HÌNH DNXH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀO CAI.
  • 25/02/2019

[CẬP NHẬT DỰ ÁN SERD] SỰ LAN TỎA MÔ HÌNH DNXH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀO CAI.

Theo CSIP, Doanh nghiệp xã hội cộng đồng là các mô hình kinh doanh với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mang đến sự phát triển cho các cộng đồng nông thôn, vùng sâu vùng xa mà được phát triển và duy trì bởi chính người dân địa phương.

Phóng sự dưới đây được Đài truyền hình tỉnh Lào Cai thực hiện. Thông qua việc giới thiệu 2 mô hình Doanh nghiệp xã hội cộng đồng tiêu biểu tại Lào Cai: Tổ hợp tác Liên Minh xã Nậm Sài và Nhóm sở thích trồng lanh và dệt thổ cẩm xã Lao Chải phần nào minh chứng sự hiệu quả của mô hình này.

 

Từ Khóa Phổ Biến