Tin tức
REMAKE CITY INTRODUCTION CAMP CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
  • 13/10/2018

Trong ngày hôm qua và hôm nay, TOP 04 Remake City Hanoi - HCMC bao gồm Noir & Blanc, Ybox, Puritrak và Central Nest đã tham gia buổi training đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia khởi nghiệp Tạ Minh Tuấn. Đây là hoạt động đầu tiên, khởi đầu cho chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, tăng cường phát triển kinh doanh và kết nối đầu tư với các đối tác tiềm năng.

Chương trình Remake City, Hanoi – HCMC, được Crevisse Consortium tổ chức cùng với các đối tác:1)KOICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) tài trợ trong khuôn khổ chương trình sáng kiến đầu tư tác động; 2) MYSC (Doanh nghiệp xã hội Merry Year) đồng quản lý chương trình cùng Crevisse Partners và đồng triển khai chương trình cùng Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phục Vụ Cộng Đồng (CSIP), đơn vị tiên phong ươm tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và khu vực.

Một số hình ảnh nổi bật tại buổi training: 

Từ Khóa Phổ Biến