Tin tức
REMAKE CITY HANOI - HCMC HOÀN THÀNH BOOST-UP 1
  • 09/11/2018

Trong sáng nay, top 4 đội Remake City 2018 có cơ hội gặp gỡ anh Nguyễn Thành Nam - CEO DNXH Đichung và chị Trần Thanh Loan - CEO DNXH Tòhe nhằm học hỏi mô hình kinh doanh cũng như cách thức đánh giá tác động xã hội của hai doanh nghiệp này.

Sau khi kết thúc study tour, 4 đội tham dự buổi coaching và trình bày kế hoạch kinh doanh của họ trước các chuyên gia khởi nghiệp và tạo tác động xã hội như: Chị Phạm Kiều Oanh (CSIP), anh Trần Trí Dũng (Chuyên gia Khởi nghiệp từ chương trình Swiss Entrepreneurship Program), anh Trần Lương Sơn (Chuyên gia khởi nghiệp từ MITFive).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Khóa Phổ Biến