Tin tức
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 3 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP CỦA DỰ ÁN EFD 1.
  • 25/12/2018

Trong 3 năm, dự án EFD đồng hành cùng 33 SMEs tới giai đoạn hỗ trợ chuyên sâu, với 15 khóa đào tạo tập trung và 98 gói tư vấn đồng hành (BDS coaching), cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ quản lý trong các mảng:

 Quản trị chiến lược
 Quản trị nhân sự
 Quản trị vận hành - sản xuất
Marketing - Bán hàng - Thương hiệu
 Đánh giá tác động xã hội

Các sự kiện và hoạt động kết nối doanh nghiệp trong mạng lưới EFD: 

Từ Khóa Phổ Biến