Tin tức
HỘI THẢO HỖ TRỢ VỐN HẠT GIỐNG CHO CÁC DNXH CỘNG ĐỒNG TỈNH HÒA BÌNH
  • 02/11/2018

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) đã tổ chức Hội thảo cấp vốn hạt giống cho DNXH tỉnh Hòa Bình ngày 30-31/10/2018. Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của chị Phạm Kiều Oanh – Giám đốc CSIP, các cán bộ dự án, cùng với các bên liên quan như hội nông dân, hội doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Hòa Bình.

Tại hội thảo, Dự án chia sẻ kết quả tư vấn, kinh nghiệm của các GSE trong quản lý, phát triển mô hình kinh doanh tại cộng đồng cũng như đánh giá, lựa chọn các GSE để hỗ trợ vốn hạt giống. Bên cạnh đó là sự chia sẻ chính sách hỗ trợ trợ vốn vay đối với các doanh nghiệp của các ngân hàng Nông nghiệp và ngân hàng chính sách tại địa phương và cơ hội lồng ghép vào hoạt động hỗ trợ vốn hạt giống của dự án.

 

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: 

Từ Khóa Phổ Biến