Tin tức
[ÉN XANH 2019] THỂ LỆ ĐĂNG KÝ
 • 23/08/2019

I. CHỦ ĐỀ:


Năm nay, Én Xanh 2019 tập trung vào 5 chủ đề chính hướng tới 17 mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), bao gồm:

 

 

 

 

II/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 

1/ Nhóm 1 - Sáng kiến Kinh doanh: Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức xã hội và bảo vệ môi trường trong năm lĩnh vực mà Én Xanh hướng tới. Các sáng kiến này bao gồm:
 
 
 
2/ Nhóm 2 - Hệ sinh thái Hỗ trợ: Các doanh nghiệp, tổ chức có các sáng kiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm:
 

 

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

 

Bước 1: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tải mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh tương ứng.

Mẫu đăng kí dành cho doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh giải quyết các vấn đề chương trình hướng tới: http://bit.ly/Enxanh2019_Doanhnghiep

Bước 2: Gửi mẫu đăng kí tới địa chỉ email enxanh2019@gmail.com
 
Tiêu đề thư và tên file ghi rõ theo mẫu: En Xanh 2019_ [Tên doanh nghiep/to chuc/ ca nhan]_[Lĩnh vực]
 
THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: 31/8/2019
 
Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp, phân nhóm và sơ loại hồ sơ. Quá trình sơ loại hồ sơ có thể sẽ bao gồm việc phỏng vấn thêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sáng kiến đăng ký tham gia chương trình. Hội đồng thẩm định sau đó sẽ tiến hành đánh giá sâu để lựa chọn các sáng kiến được trao giải và vinh danh. Toàn bộ quá trình đánh giá dự kiến diễn ra trong Tháng 9 và kết quả sẽ được công bố tại Gala Én Xanh tổ chức trong tháng 10.
 

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

 
1/ Đối với nhóm Sáng kiến kinh doanh, chương trình đặt ra các tiêu chí sau:
 
 • Tạo tác động xã hội: Các sáng kiến giúp giải quyết những thách thức trong các lĩnh vực mà chương trình hướng tới, góp phần phát triển cộng đồng nhân văn và bền vững.
 • Hiệu quả: Sáng kiến là một giải pháp kinh doanh đã được triển khai trong thực tế, thể hiện tính hiệu quả, bền vững về kinh doanh và có tiềm năng nhân rộng.
 • Khả năng tổ chức, lãnh đạo: Lãnh đạo và đội ngũ có tầm nhìn, sức sáng tạo, cam kết, kiên trì vượt khó khăn và có khả năng triển khai sáng kiến tốt.
 • Đổi mới sáng tạo: Sáng kiến là các giải pháp mới, có hiệu quả vượt trội hoặc là những giải pháp tiên tiến có sẵn nhưng được áp dụng vào cộng đồng mới. Khuyến khích các sáng kiến đổi mới công nghệ.
 •  
2/ Đối với nhóm Sáng kiến hỗ trợ, tiêu chí đặt ra bao gồm:
 • Thiết thực: Đáp ứng được đúng nhu cầu cần hỗ trợ
 • Hiệu quả: Mang lại tác động tích cực toàn diện và lâu dài
 • Sáng tạo: Giải pháp mang tính mới, đột phá
 • Lan tỏa: Tạo tác động không chỉ tới đối tượng đích (các sáng kiến) mà gây ảnh hưởng sâu rộng đến cộng lớn hơn
 • Kịp thời: Đúng thời điểm, phù hợp với thực tế hiện nay
 •  
Với mỗi tiêu chí này, Ban Tổ chức sẽ cụ thể hóa thành các tiêu chí nhỏ tương ứng với thang điểm dùng để đánh giá và chấm điểm các sáng kiến. Trong số các tiêu chí này, chúng tôi nhấn mạnh vào tác động xã hội cần thiết của sáng kiến để được tôn vinh:
 
Tác động xã hội có thể được kiểm chứng thông qua: lợi ích mà sáng kiến mang lại về xã hội, kinh tế, môi trường; số lượng người hưởng lợi trưc tiếp và gián tiếp; phạm vi tác động và sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động kinh doanh.
 

V. GIẢI THƯỞNG

 

1/ Giải thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức xã hội và bảo vệ môi trường trong 5 lĩnh vực:
 
Với tổng cộng 15 giải thưởng, trong đó mỗi chủ đề sẽ trao 3 giải thưởng bao gồm: 2 giải thưởng cho tổ chức, doanh nghiệp và 1 giải thưởng cho cá nhân đang khởi sự các sáng kiến xã hội. Cơ cấu giải thưởng như sau:
 
 
 
Ngoài ra, 1 trong 15 sáng kiến sẽ có cơ hội nhận được Giải thưởng Bình đẳng - Đa dạng - Hòa nhập trị giá 20 triệu đồng do Hội đồng Anh trao tặng.
 
2/ Giải thưởng cho các tổ chức và cá nhân có các sáng kiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững:
 
10 giải thưởng sẽ được trao cho 10 đơn vị có các sáng kiến xây dựng hệ sinh thái, với quyền lợi như sau:
 
 
 
 
 
-----
➡️➡️ Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://enxanh.org.vn/