Tin tức
[EFD] KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2020
  • 04/06/2020

Ngày 27-30/5/2020 vừa qua, Oxfam và CSIP đã tổ chức Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tác động bền vững” trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh trong chuỗi giá trị nông nghiệp (EFD) 2020.

Tham gia Khóa Tập huấn, lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp đã được giới thiệu về mục tiêu, kì vọng và kế hoạch của dự án trong năm 2020. Cùng với đó, các buổi đào tạo với sự dẫn dắt của những chuyên gia giàu kinh nghiệp trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) đã được tổ chức, cung cấp kiến thức, giúp lãnh đạo các doanh nghiệp thảo luận để nhìn nhận tương đối tổng thể về các hoạt động quản trị - lãnh đạo của doanh nghiệp, phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản trị tinh gọn, quản trị chuỗi cung ứng đồng thời phát triển tư duy quản trị nhân sự, hiểu về yếu tố bình đẳng giới trong quản trị doanh nghiệp cho DNNVV. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã có cơ hội được hiểu rõ tác động xã hội của mình từ đó vận dụng các phương thức kinh doanh tạo tác động xã hội như là một cơ sở tăng cường năng lực và lợi thế cho phát triển bền vững.

Đặc biệt, Khóa Tập huấn mang đến cơ hội giao lưu kết nối các doanh nghiệp EFD trên cả nước với đội ngũ tư vấn, chuyên gia của dự án, góp phần tạo dựng một mạng lưới các DNNVV vững mạnh. Khóa tập huấn là bước nền tảng để dự án hiểu thêm về các doanh nghiệp, đồng thời giúp chính các doanh nghiệp nhìn nhận lại hoạt động kinh doanh, quản trị của mình, từ đó giúp các chương trình đào tạo, hỗ trợ của dự án hiệu quả và thiết thực hơn. Ngay sau Khóa Tập huấn, các hoạt động của dự án sẽ tiếp tục được triển khai đến cuối năm 2020. 

----

Dự án Hỗ trợ Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tạo Tác động Trong Chuỗi Giá Trị Nông Nghiệp, gọi tắt là EFD 2, hướng tới mục đích giúp đối tượng yếu thế (các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo) nâng cao vị thế, có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Dự án thực hiện mục tiêu này thông qua việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) kinh doanh trong chuỗi giá trị hàng nông sản, đang tạo ra các tác động tích cực lên các nhóm đối tượng yếu thế nói trên. Dự án tin tưởng rằng, thông qua việc giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp sẽ mang lại tác động tích cực cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng.