Ngôn ngữ
Tin tức
DỰ ÁN “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SÁNG TẠO VÀ BỀN VỮNG - SERD”

Giới thiệu

Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD) hướng đến trao quyền cho những cá nhân/tập thể năng động và những doanh nghiệp xã hội bản địa, góp phần thay đổi tích cực kinh tế và xã hội tại cộng đồng địa phương, vùng sâu vùng xa - nơi tỷ lệ nghèo đói vẫn còn cao hơn mức trung bình. Dự án này được triển khai tại những khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao tại các tỉnh Hòa Bình và Lào Cai thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Đối tượng hỗ trợ

Doanh nghiệp xã hội cộng đồng (Grassroots Social Enterprises – gọi tắt là GSE) là những mô hình kinh doanh tại địa phương, tạo ra tác động tích cực cho xã hội và hoạt động dưới một trong số những hình thức sau:

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ
 • Hộ kinh doanh cá thể (hộ gia đình, các cá nhân)
 • Hợp tác xã
 • Nhóm kinh doanh tại địa phương
 • Hoặc các hình thức khác

 

Các hỗ trợ của dự án

Đối với các mô hình kinh doanh xã hội đã hoạt động:

Hỗ trợ nâng cao năng lực:

 • Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nâng cao năng lực liên quan tới kế toán, tài chính, nhân sự, kinh doanh, tăng cường tác động xã hội,…
 • Được đánh giá năng lực doanh nghiệp: đào sâu tìm hiểu mô hình hoạt động, đánh giá điểm mạnh yếu của các mảng hoạt động, để từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ dành riêng cho từng DN.
 • Được chuyên gia tư vấn đồng hành giúp phát triển kinh doanh (từ 4-6 tháng)

Đối với các ý tưởng hướng đến hình thành Doanh nghiệp xã hội:

Tư vấn, kết nối nguồn lực cho quá trình triển khai thực hiện từ ý tưởng thành doanh nghiệp xã hội:

 • Phản biện mài sắc ý tưởng kinh doanh tạo tác động cho xã hội.
 • Hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh bền vững
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết​
 • Các hỗ trợ khác
 • Cơ hội nhận vốn hạt giống hỗ trợ 30 – 50 triệu/ mô hình, cũng như  cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư tác động khác
 • Tìm kiếm nhân sự chất lượng cao hỗ trợ mô hình kinh doanh
 • Tham gia mạng lưới DNXH tại địa phương và mạng lưới DNXH của CSIP, có cơ hội kết nối với nhiều nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ cho các DNXH

Các hoạt động của dự án                                 

­ Mục tiêu 1:

Mục tiêu 2:

 

Kết quả mong đợi của dự án

Mục tiêu chung của dự án là nâng cao chất lượng sống của nhóm yếu thế ở vùng sâu, vùng xa và các khu vực khó khăn bằng việc phát triển một số lượng lớn các doanh nghiệp xã hội quy mô nhỏ tại cộng đồng, huy động người để tạo nên bước tiến cho sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội tại địa phương.

- 40 Doanh nghiệp xã hội được hỗ trợ tại 2 tỉnh, trong đó ít nhất 10 Doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng có lợi nhuận tốt và đóng góp vào mục tiêu phát triển xã hội địa phương sau năm thứ 3 thực hiện dự án

- Một bản khuyến nghị chính sách công nhận vai trò và thúc đẩy môi trường cho các doanh nghiệp xã hội do các nhà hoạch định chính sách địa phương, cộng đồng và các bên liên quan đề xuất; được ghi nhận như là một chiến lược mới trong việc giảm nghèo đói và là thay đổi xã hội để gửi tới các cơ quan Nhà nước