Tin tức
#CSIP10Y CÂU CHUYỆN #8 CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO
  • 17/09/2018

 

Sapa O'Chau Travel Social Enterprise là công ty đầu tiên của người Mông ở xã Lao Chải, Sapa kinh doanh về các dịch vụ du lịch cộng đồng. Với mục tiêu xã hội, Sapa O’Chau tạo công ăn việc làm, cơ hội học tập cho trẻ em người Mông, người Dao bản địa, dưới sự điều hành và dẫn dắt của chị Tẩn Thị Shu.

Năm 2011, Chị Shu “bén duyên” với CSIP khi chị được kết nối với Dự án“Nâng cao năng lực lãnh đạo của doanh nghiệp xã hội” (SESP 2011) của CSIP và KOTO Quốc tế thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Ireland (Ailen) và hỗ trợ kỹ thuật chính của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Dự án của chị Shu được CSIP đánh giá cao và ủng hộ. Chị Tẩn Thị Shu được CSIP đào tạo về năng lực lãnh đạo và quản lý kinh doanh. Nhờ thế, Sapa O’Chau đã trở nên chuyên nghiệp và có những bước tiến đột phá và mở thêm nhiều dịch vụ. Đến nay Sapa O’Chau đã chính thức đăng ký là một DNXH với tên gọi “Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Du lịch Sapa O’Chau”.

Hiện, chị Tẩn Thị Shu đang hợp tác với CSIP thông qua Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững (SERD) - dự án hướng đến trao quyền cho những hạt nhân năng động và những doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng nhằm góp phần thay đổi tích cực kinh tế và xã hội địa phương. 
Với những đóng góp của mình, chị Tẩn Thị Su được tờ tạp chí nổi tiếng Forbes tôn vinh 30 gương mặt trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi năm 2016. Năm 2017, chị Su cũng vinh dự được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XII.
Website: http://sapaochau.org/
#CSIP10thAnniversary #SynergyforImpact #CSIP #DNXHVietnam

Từ Khóa Phổ Biến