Ngôn ngữ
Tin tức
CƠ HỘI THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO CÁC DOANH NHÂN, LÃNH ĐẠO, NHÀ ĐẦU TƯ
  • 17/09/2019

Nhằm thực hiện sứ mệnh kiến tạo một xã hội với sự hòa bình bền vững lâu dài, tổ chức quốc tế Impact Investment Exchange - IIX cho rằng việc giải quyết sự bất bình đẳng trong xã hội, nhất là bình đẳng giới, chính là con đường ngắn nhất để đạt được sứ mệnh trên. Các dự án và hoạt động của IIX đều hướng tới mục tiêu xóa bỏ bất bình đẳng, sự bất công và trao quyền cho các nhóm yếu thế trong xã hội, giúp họ cùng tham gia vào quá trình kiến tạo giá trị mới.

 

Cùng với chính phủ Úc, IIX đang tổ chức dự án Equity@Scale. Đây là chương trình tạo dựng hệ sinh thái hỗ trợ và trao quyền, tư vấn cho các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về các kiến thức, mạng lưới, nguồn lực cần thiết trong quá trình trao quyền phụ nữ. Nhằm nhấn mạnh vai trò bình đẳng của tất cả các nhóm xã hội, đặc biệt là phụ nữ, IIX và Equity@Scale nhận thấy sự tham gia của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình này là rất cần thiết, nhất là khi các doanh nghiệp xã hội (DNXH), các doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động (SIB) không thể hoạt động một mình trên hành trình này.

 

Để đạt được những mục tiêu trên và hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động, Equity@Scale tập trung phát triển, cung cấp kiến thức cho 4 nhóm đối tượng: Sáng kiến kinh doanh, Lãnh đạo các tổ chức - doanh nghiệp, Nhà đầu tư và Đối tác doanh nghiệp.

 

Equity@Scale cho Sáng kiến kinh doanh

Đăng ký tham gia tại: bit.ly/F500_Fellows19

 

Equity@Scale cho Lãnh đạo tổ chức - doanh nghiệp

  • Chương trình Future 500 Network - mạng lưới cho các nhà lãnh đạo toàn cầu bước gần hơn đến quá trình kinh doanh tạo tác động, kinh doanh bền vững và trao quyền phụ nữ. Khi tham gia, các lãnh đạo sẽ tham gia khóa đào tạo trực tuyến (online) miễn phí - Introduction to Investing in Inclusion (Giới thiệu về Đầu tư thúc đẩy Hòa nhập) - để có đủ điều kiện trở thành Mentor toàn cầu, thúc đẩy kinh doanh tạo tác động và bình đẳng giới.
  • Đối tượng tham gia: Ban lãnh đạo, điều hành, giám đốc, quản lý với ít nhất 1 năm kinh nghiệm, đã có bằng MBA
  • Đăng ký tham gia tại: https://equityatscale.com/es-leaders-smart-form/

 

Equity@Scale cho Nhà đầu tư

  • Tham gia Equity@Scale, các nhà đầu tư sẽ được kết nối với mạng lưới hơn 1,200 các nhà đầu tư quốc tế và những doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư còn có cơ hội tiếp cận với những xu thế kinh doanh mới nhất qua các hội thảo trực tuyến cung cấp bởi IIX.
  • Đối tượng tham gia: Nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ tài chính
  • Đăng ký tham gia tại: https://equityatscale.com/es-investors-smart-form/

 

Equity@Scale cho Đối tác doanh nghiệp

  • Chương trình AIMS thuộc Equity@Scale là chương trình dành riêng cho các Đối tác doanh nghiệp muốn thúc đẩy sự phát triển bền vững nói chung và kinh doanh tạo tác động nói riêng. Trở thành Đối tác của AIMS và Equity@Scale, các Doanh nghiệp đối tác sẽ kết hợp cùng các DNXh để giải quyết đồng thời các vấn đề doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.
  • Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, muốn thúc đẩy quá trình kinh doanh tạo tác động
  • Đăng ký tham gia tại: https://equityatscale.com/es-corporates-smart-form/

 

Tìm hiểu thêm về Equity@Scale tại: https://equityatscale.com/

 
Từ Khóa Phổ Biến