Tin tức
[Chương trình Remake City] NHÀ ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG KỲ VỌNG NHƯ THẾ NÀO VỀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?
  • 07/01/2019

Đầu tư tác động là một trong 3 chủ đề chính trong hoạt động #Bootup2thuộc chương trình Tăng tốc ươm tạo do CSIP phối hợp Doanh nghiệp xã hội Merry Year (Hàn Quốc) tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc.

Với chủ đề này, CSIP cùng chuyên gia tư vấn Lê Chí Thành - Giám đốc Lotus Hub Accelerating sẽ từng bước giúp doanh nghiệp trong chương trình hoàn thiện quy trình làm việc với nhà đầu tư.

Là người hiểu rõ vai trò của Đầu tư tác động tại Việt Nam, anh Thành cũng trực tiếp phản biện với từng đội nhằm đưa ra những tư vấn chi tiết, giúp doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Sau buổi training ngày hôm nay, các đội sẽ tiếp tục tham gia hai ngày đào tạo về Quản trị tài chính và Truyền thông thương hiệu với hai chuyên gia tư vấn: chị Nguyễn Hồng Trang - Giám đốc Edubelife và anh Jason Lusk Managing Directo đến từ Clickable Agency.
-------------------------
Chương trình Remake City, Hanoi – HCMC, được Crevisse Consortium tổ chức cùng với các đối tác:
1)KOICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) tài trợ trong khuôn khổ chương trình sáng kiến đầu tư tác động; 
2) MYSC (Doanh nghiệp xã hội Merry Year) đồng quản lý chương trình cùng Crevisse Partners 
3)Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phục Vụ Cộng Đồng (CSIP), đơn vị tiên phong ươm tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và khu vực.

Từ Khóa Phổ Biến