Ngôn ngữ
Tin tức
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (SESP)

Giới thiệu chương trình:

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (SESP) là một trong những chương trình trọng tâm của CSIP nhằm phát hiện và trực tiếp đầu tư vào quá trình phát triển của những doanh nghiệp xã hội sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn, qua đó giúp họ phát triển bền vững và có những đóng góp cho xã hội. Chương trình SESP cung cấp những hỗ trợ cả tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp xã hội trong hai bước quan trọng nhất trong quá trình phát triển: Giai đoạn Ươm Tạo và giai đoạn Tăng Tốc. Mục tiêu của chương trình là nhằm cung cấp những mô hình kinh doanh sáng tạo của các doanh nghiệp xã hội và hiệu quả của nó tại khu vực thực hiện (Chương trình Ươm Tạo doanh nghiệp xã hội) cũng như giúp các doanh nghiệp tiềm năng mở rộng phạm vi và ảnh hưởng đến đối tương mục tiêu rộng hơn (Chương trình Tăng Tốc doanh nghiệp xã hội).

 • Giai đoạn Ươm Tạo: các doanh nghiệp xã hội triển khai các sáng kiến xã hội trong giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm hỗ trợ để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể. 
 • Giai đoạn Tăng Tốc: Các doanh nghiệp xã hội đã khẳng định được mô hình hoạt động và tác động xã hội ban đầu tại một cộng đồng cụ thể, đang xây dựng kế hoạch và tìm kiếm nguồn lực để nhân rộng, phát triển mô hình kinh doanh và tác động xã hội

Các hỗ trợ của chương trình

 • Hỗ trợ nâng cao năng lực (đào tạo kỹ năng phát triển DNXH, phương pháp lập kế hoạch kinh doanh)
 • Hỗ trợ chuyên sâu trong 12 tháng:
 • Đầu tư tài chính lên tới $30,000 USD (đối với giai đoạn Tăng tốc phát triển); $10,000 USD (đối với giai đoạn Ươm tạo)
 • Hội thảo, đào tạo nâng cao năng lực
 • Tư vấn phát triển kinh doanh
 • Kết nối các nguồn lực phi tài chính: chuyên gia, công tác viên, đối tác
 • Quảng bá DNXH rộng rãi tới cộng đồng
 • Kết nối cơ hội đầu tư (đối với giai đoạn Tăng tốc phát triển)

Đối tượng hỗ trợ

Chương trình tìm kiếm các DNXH đang giải quyết thách thức trong các lĩnh vực xã hội cụ thể hoặc liên ngành như:

 • Nông nghiệp bền vững;
 • Sinh kế, tạo việc làm, trao quyền cho các cộng đồng yếu thế;
 • Giáo dục, nâng cao năng lực;
 • Sức khoẻ cộng đồng;
 • Chăm sóc người cao tuổi;
 • Môi trường, biến đổi khí hậu, phân phối tài nguyên thiên nhiên, năng lượng mới.

Các DNXH hỗ trợ, thúc đẩy trao quyền năng cho phụ nữ được khuyến khích tham gia.

Tiêu chí đánh giá

Ban đánh giá – thẩm định căn cứ vào các tiêu chí và yếu tố chính như sau để lựa chọn các doanh nghiệp xã hội phù hợp và tiềm năng nhất tham gia chương trình hỗ trợ.

 • Tác động xã hội
 • Mô hình hoạt động của DNXH
 • Con người (phẩm chất doanh nhân xã hội, năng lực ban điều hành)
 • Khả năng nhân rộng (đối với DNXH giai đoạn Tăng tốc phát triển)

Các hoạt động của chương trình

 

 

Kết quả

Sau 6 năm triển khai (2009-2014), chương trình SESP do CSIP thực hiện đã hỗ trợ cho 60 Doanh nghiệp xã hội trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau: y tế, giáo dục, tăng quyền năng phụ nữ, nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu, công nghệ cho phát triển…. với tổng số vốn hạt giống đã đầu tư gần 450.000 USD (cho cả hai giai đoạn Ươm tạo và Tăng tốc phát triển). Các DNXH này đã tạo ra hơn 1.500 việc làm,  giúp cải thiện cuộc sống trực tiếp cho hơn 18,000 người và góp phần tác động tích cực tới cuộc sống của hơn 200.00 người

Thông tin liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng 

Phòng 2302, Tầng 23, Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 435378746 Fax: +84 435378992 / Email: contact@csip.vn