Tin tức
CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ÉN XANH
  • 27/06/2017

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Các Doanh nghiệp xã hội

Là những doanh nghiệp được hình thành từ các sáng kiến xã hội, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân của những người sáng lập,  cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa nhằm góp phần giải quyết vấn đề xã hội/môi trường cụ thể của cộng đồng

 

Tải Mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh dành cho Doanh nghiệp xã hội: http://bit.ly/doanhnghiepxahoi

2. Các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh với người có thu nhập thấ

Là các doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh của họ hướng tới phục vụ lợi ích của cộng đồng có thu nhập thấp, những người thuộc nhóm đáy (Bottom of Pyramid). Mô hình kinh doanh của họ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi: tạo việc làm bền vững cho người có thu nhập thấp; cung cấp các sản phẩm dịch vụ với giá cả phù hợp cho nhóm người có thu nhập thấp.

 

Tải Mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh dành cho các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh với người có thu nhập thấp: http://bit.ly/skkd-thunhapthap

3. Các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội/môi trường

Sáng kiến kinh doanh nằm trong, hoặc không nằm trong các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, nhằm giải quyết các vấn đề xã hội hoặc môi trường như ách tắc giao thông, năng lượng mới, biến đổi khí hậu, thực phẩm không an toàn...

 

Tải Mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh dành cho các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội/môi trường: http://bit.ly/skkd-xh-mt

4. Các cá nhân đang khởi sự các sáng kiến xã hội

Là những người có các sáng kiến vì mục tiêu phát triển cộng đồng và lợi ích xã hội chứ không phải vì lợi nhuận tài chính. Họ có thể là các cá nhân độc lập, làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ hay trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng và tình nguyện.

 

Tải Mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh dành cho các cá nhân đang khởi sự các sáng kiến xã hội: http://bit.ly/sangkienxahoi

5. Các tổ chức xã hội 

Các tổ chức này có thể bao gồm các nhóm cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức đoàn thể xã hội, các hợp tác xã, tổ chức từ thiện, các hội nghề nghiệp. Các sáng kiến kinh doanhcủa các tổ chức này được triển khai nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện sứ mệnh xã hội của tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời tạo ra nguồn thu tài chính bền vững cho tổ chức.

 

Tải Mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh dành cho các tổ chức xã hội: http://bit.ly/tochucxahoi


II. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

  1. Có mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường cấp bách tại cộng đồng       
  2. Sáng tạo: đưa ra các giải pháp mới, có hiệu quả vượt trội hoặc áp dụng thành công giải pháp tiên tiến đã có vào cộng đồng mới            
  3. Giải pháp kinh doanh thực tế, hiệu quả, bền vững           
  4. Tác động xã hội có thể được kiểm chứng thông qua: lợi ích mà sáng kiến mang lại về xã hội, kinh tế, văn hóa, môi trường; số lượng người hưởng lợi trưc tiếp và gián tiếp;  phạm vi tác động và sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động kinh doanh             
  5. Lãnh đạo và đội ngũ có tầm nhìn, sức sáng tạo, kiên trì vượt khó khăn và khả năng triển khai sáng kiến tốt

 

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tải mẫu đăng kí sáng kiến kinh doanh tương ứng với mô hình hoạt động của mình từ website của chương trình.

Link:

Mẫu đăng kí dành cho Doanh nghiệp xã hội: http://bit.ly/doanhnghiepxahoi

Mẫu đăng kí dành cho các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh với người có thu nhập thấp: http://bit.ly/skkd-thunhapthap

Mẫu đăng kí dành cho các doanh nghiệp có sáng kiến kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội/môi trường: http://bit.ly/skkd-xh-mt

Mẫu đăng kí dành cho các cá nhân đang khởi sự các sáng kiến xã hội: http://bit.ly/sangkienxahoi

Mẫu đăng kí dành cho các tổ chức xã hội: http://bit.ly/tochucxahoi

2. Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng kí

 

3. Gửi mẫu đăng kí về cho Ban tổ chức theo 2 cách:

Cách 1:

  • Gửi mẫu đăng kí tới địa chỉ email enxanh2017@gmail.com

  • Tiêu đề thư và tên file ghi rõ theo mẫu:

En Xanh 2017_ [Ten doanh nghiep/to chuc/ ca nhan]_[Hang muc tham gia]

Ví dụ:

En Xanh 2017_Cong ty Hi vong _Doanh nghiep xa hoi

En Xanh 2017_Cong ty Dau tu A_Kinh doanh voi nguoi thu nhap thap

En Xanh 2017_Cong ty Bac Son_Kinh doanh giai quyet van de xa hoi, moi truong

En Xanh 2017_Nguyen Van A_Sang kien xa hoi

En Xanh 2017_To chuc B_To chuc xa hoi

Cách 2:

  • Gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới địa chỉ:

Ban Tổ chức Chương trình Én Xanh

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phục vụ cộng đồng (CSIP)

Phòng 2302, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3537 8746

 

4. Thời hạn đăng kí:

Ban tổ chức phải nhận được đơn đăng kí trước thời điểm: 17h00 ngày 20 tháng 07 năm 2017

Các Hồ sơ xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia Đêm Gala Tôn vinh Sáng kiến kinh doanh Vì cộng đồng vào ngày 19 tháng 08 năm 2017. Kết quả lựa chọn sẽ được thông báo trên website, facebook của chương trình vào đầu tháng 08.

 

IV. MỌI THẮC MẮC XIN GỬI VỀ

Ban Tổ chức Chương trình Én Xanh

Anh Phan Duy Quang – Thư kí Chương trình

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phục vụ cộng đồng (CSIP)

Phòng 2302, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0126 339 8989

Email: enxanh2017@gmail.com

Website: http://enxanh.org.vn/

 

 

Từ Khóa Phổ Biến