Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam. Từ năm 2009, CSIP đã hỗ trợ 78 tổ chức và Doanh nghiệp Xã hội mang lại những tác động tích cực ban đầu giúp cải thiện cuộc sống của hơn 200,000 người thuộc các cộng đồng yếu thế.

Doanh nghiệp xã hội của bạn đang tìm kiếm hỗ trợ?
CSIP đang tìm kiếm đối tác phát triển khối Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam
Bạn muốn đồng hành cùng Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam? Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ!

Doanh nghiệp xã hội tiêu biểu

Tin tức

Chương trình “Ươm tạo doanh nhân xã hội KOICA-KOTRA 2014” thiết kế bởi MYSC nhằm đào tạo cho các doanh nhân xã hội sáng tạo, những người có thể triển khai thành công mô hình doanh nghiệp xã hội dựa trên nhu cầu và điều kiện tại địa phương. Tại...

DBS-NUS Social Venture Challenge là một cuộc thi dành cho doanh nghiệp xã hội toàn châu Á. Được tổ chức bởi NUS Enterprise phối hợp với DBS Foundation, cuộc thi nhằm phát hiện và giúp đỡ những doanh nghiệp xã hội mới có tiềm năng tạo ra những ảnh...

Ngày 27/1/2015, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức chương trình Hội thảo “Doanh nghiệp Xã hội - Cách tiếp cận sáng tạo hướng tới bền vững cho các Tổ chức Xã hội”, một hợp phần quan trọng trong dự án Hỗ trợ đổi mới các tổ...

Chương trình Hỗ trợ Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự 2015 được Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) thực hiện với sự tài trợ của Irish Aid. Chương trình tập trung truyền cảm hứng và nâng cao năng lực cho các tổ chức CSO có mong muốn...

Để tạo  cơ hội gặp gỡ và thảo luận giữa các  bên liên quan  về chủ đề doanh nghiệp xã hội  –  một trong những hướng đi chiến lược nhằm giúp đổi mới và trao quyền cho các CSOs, Hội  thảo:  “Doanh nghiệp xã hội - Cách tiếp cận sáng tạo hướng tới...