Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam. Từ năm 2009, CSIP đã hỗ trợ 78 tổ chức và Doanh nghiệp Xã hội mang lại những tác động tích cực ban đầu giúp cải thiện cuộc sống của hơn 200,000 người thuộc các cộng đồng yếu thế.

Doanh nghiệp xã hội của bạn đang tìm kiếm hỗ trợ?
CSIP đang tìm kiếm đối tác phát triển khối Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam
Bạn muốn đồng hành cùng Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam? Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ!

Doanh nghiệp xã hội tiêu biểu

Tin tức

Chương trình Hỗ trợ Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự 2015 được Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) thực hiện với sự tài trợ của Irish Aid. Chương trình tập trung truyền cảm hứng và nâng cao năng lực cho các tổ chức CSO có mong muốn...

Để tạo  cơ hội gặp gỡ và thảo luận giữa các  bên liên quan  về chủ đề doanh nghiệp xã hội  –  một trong những hướng đi chiến lược nhằm giúp đổi mới và trao quyền cho các CSOs, Hội  thảo:  “Doanh nghiệp xã hội - Cách tiếp cận sáng tạo hướng tới...

Unreasonable Institute là tổ chức hỗ trợ doanh nhân tiếp cận với các nguồn lực cần thiết để giải quyết những thách thức về xã hội và môi trường lớn nhất toàn cầu. Hàng năm, Unreasonable Institute quy tụ 25 doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới để...

SESP 2014 đã hoàn thành Giai đoạn hỗ trợ nâng cao năng lực và bảo vệ kế hoạch kinh doanh trước Hội đồng Đầu tư. Dựa trên báo cáo phân tích khả thi, mô hình kinh doanh và kế hoạch hoạt động của Doanh nghiệp xã hội đã xây dựng và trình bày trước...

Với sự tài trợ từ Irish Aid, Chương trình Hỗ trợ Đổi mới các tổ chức Xã hội Dân sự (ICSO) đã được Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) triển khai từ tháng 4/2014 với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự (CSO) Việt nam đạt được...