Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng

Cùng nhau sáng tạo vì cộng đồng

Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam. Từ năm 2009, CSIP đã hỗ trợ 78 tổ chức và Doanh nghiệp Xã hội mang lại những tác động tích cực ban đầu giúp cải thiện cuộc sống của hơn 200,000 người thuộc các cộng đồng yếu thế.

Doanh nghiệp xã hội của bạn đang tìm kiếm hỗ trợ?
CSIP đang tìm kiếm đối tác phát triển khối Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam
Bạn muốn đồng hành cùng Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam? Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ!

Doanh nghiệp xã hội tiêu biểu

Tin tức

Hội thảo giới thiệu kết quả khảo sát vai trò của các doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp kinh doanh cùng người thu nhập thấp trong mối quan hệ hợp tác với các hộ nông dân và đánh giá các chỉ tiêu về Giới; đông thời thảo luận các để suất chính...

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Oxfam, ISEA và CSIP, dựa trên cơ sở dự án “Thúc đẩy vai trò của các Doanh nghiệp Xã hội” PROSE và dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì mục đích phát triển cộng đồng” (EFD).

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các Doanh nghiệp Xã hội” (Promoting the Role of Social Enterprises - PROSE) được xây dựng hướng đến mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cho các cá thể kinh doanh nhỏ, người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Đông...

Hằng năm, Cherie Blair Foundation tuyển các ứng viên có tiềm năng tham gia làm mentor (người cố vấn) và mentee (người được cố vấn) nhằm tăng cường khả năng kinh doanh và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ có nhu cầu khởi nghiệp. Năm nay, chương trình...

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức hội nghị Tổng kết Dự án Đổi mới Sáng tạo các Tổ chức Xã hội (ICSO) (2014 – 2016) và Giới thiệu Cẩm nang Khởi sự DNXH dành cho các Tổ chức Xã hội.