Vũ Thu Trà
Trợ lý Hành chính

Chị Vũ Thu Trà hiện là trợ lý hành chính kế toán tại CSIP. Chị Trà tốt nghiệp trường Đại học Lao động Xã hội – chuyên ngành Bảo hiểm . Trước khi tham gia CSIP chị Trà có hơn 1 năm kinh nghiệm làm trong tổ chức đào tạo.Bên cạnh đó chị Trà cũng tích cực hỗ trợ cho các tổ chức, dự án sinh viên liên quan đến môi trường  giáo dục.

Quay lại