Phan Duy Quang
Cán bộ Dự án

Anh Phan Duy Quang hiện là cán bộ dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội vì Sự phát triển Nông thôn Sáng tạo và Bền vững (SERD). Trước khi tham gia CSIP, anh Quang đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tư vấn cho các dự án phát triển, dự án nhận vốn ODA của các nhà tài trợ như World Bank hay ADB.

Anh Quang là thành viên của Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông nam Á (YSEALI) và đã nhận học bổng chương trình YSEALI Academic Fellows của Bộ Ngoại giao Hoa Kì về chủ đề Doanh nghiệp Xã hội và Phát triển Kinh tế.

Quay lại