Nguyễn Ngọc Duyên
Trợ lý Dự án

Anh Nguyễn Ngọc Duyên hiện là Trợ lý dự án tại CSIP. Anh Duyên đã có kinh nghiệm hơn 2 năm làm việc tại tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam với vai trò cán bộ phát triển cộng đồng. 3 năm làm giám sát viên cho các công ty TNHH OMG, Công ty TNHH Quảng Cáo Bằng Phát…. Bên cạnh đó, anh Duyên cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với vị trí Trưởng nhóm: CLB Mái Ấm Xanh, CLB Vệt Nắng…

Quay lại