Doãn Thùy Dung
Giám đốc chương trình
Chị Đoàn Thùy Dung là Chuyên gia quản lý về chính sách phát triển và thực tiễn. Hơn 15 năm quản lý các chương trình phát triển, chị Dung có hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực như doanh nghiệp xã hội, quyền con người, bình đẳng giới, phát triển xã hội, di cư và phát triển, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và người di cư, xóa đói giảm nghèo. Chị Dung đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác nghiên cứu và vận động chính sách cũng như tư vấn chiến lược cho các cơ quan Chính phủ. Chị cũng là tác giả của cuốn Cẩm nang Doanh nghiệp xã hội dành cho các tổ chức xã hội dân sự và điều phối chương trình nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội, bình đẳng giới và chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Chị Dung tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại và là Thạc sỹ Quản lý về Chính sách Phát triển và Thực tiễn.
Quay lại