Đào Thị Huệ Chi
Điều phối chương trình cao cấp
Chị Đào Thị Huệ Chi gia nhập CSIP từ năm 2010 và hiện đang là Tư vấn kinh doanh cho doanh nghiệp xã hội tại CSIP. Từ những ngày đầu, chị đã được phụ trách điều phối các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội. Và những năm gần đây, chị cũng tham gia đào tạo và tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp xã hội. Chi có kinh nghiệm 6 năm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi chính phủ phát triển mô hình kinh doanh xã hội của họ tạo ra tác động trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, trao quyền phụ nữ, người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, vv... Thế mạnh của Chi là đánh giá năng lực tổ chức, tư vấn đồng hành cho Doanh nghiệp Xã hội và các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra tác động xã hội, đào tạo kinh doanh và hoạch định chiến lược cho các DNXH và các tổ chức phi chính phủ. Chi là một người bạn thân thiết của các Doanh nhân xã hội tại Việt Nam. Trước khi làm việc tại CSIP, Chi đã có 2 năm làm việc trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tại Tập đoàn FPT Việt Nam; hầu hết các nỗ lực của chị là phát triển mạng xã hội trực tuyến đầu tiên cho cộng đồng từ thiện và tình nguyện tại Việt Nam. Chi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và Thạc sỹ Quản trị chiến lược và lập kế hoạch tại UCD Michael Smurfit Graduate Business School (Ireland).
Quay lại