Thông tin
Tin tức
PHIÊN BREAKOUT 2: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NHÓM YẾU THẾ
Sự phát triển kinh tế đã kéo dài khoảng cách giữa các nhóm … Xem thêm >>
KHAI MẠC HỘI THẢO
Đại diện các bên bao gồm CSIP, Hội đồng Anh, UNDP, CSIE, … Xem thêm >>
PHIÊN TOÀN THỂ 1: TOÀN CẢNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM
Phiên toàn thể 1 với sự tham gia của TS. Nguyễn Đình Cung … Xem thêm >>
PHIÊN BREAKEOUT 1: LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP
Nền nông nghiệp Việt Nam đang ngày càng nhận được nhiều sự … Xem thêm >>
PHIÊN BREAKOUT 3: CÔNG NGHỆ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
Phát triển công nghệ là một xu hướng tất yếu trên thế … Xem thêm >>