Kết nối
Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.
Cách thức
Để gây dựng cả 4 loại vốn cơ bản cho DNXH (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người), ngoài những nỗ lực của CSIP và các đối tác thực hiện khác thì việc kết nối DNXH với cộng đồng, các bên liên quan, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, những đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với các Tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia … là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy CSIP triển khai các kênh và hoạt động cụ thể để tạo điều kiện cho những kết nối này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
DỰ ÁN
Các hoạt động kết nối chính
Dự án
CƠ HỘI LỚN VỚI 3 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI SEEDING CAMP 2
Saigon Innovation Hub tài trợ 3 suất học bổng toàn phần trị giá … Xem thêm >>
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO SMEs - CÂU CHUYỆN TỪ DỰ ÁN EFD
Trong sáng nay (23/7), CSIP và Oxfam đã tổ chức khóa đào … Xem thêm >>
“THÀNH CÔNG THEO CÁCH KHÁC” ĐÃ ĐẾN SEOUL
Trong chuyến công tác đến Seoul, Hàn Quốc tham dự Chương trình … Xem thêm >>
SOIN CÓ MẶT TẠI SỰ KIỆN IPP GRAND HARVEST DAY
Sự kiện IPP Grand Harvest Day do Chương trình Đổi mới Sáng tạo … Xem thêm >>