Kết nối
Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.
Cách thức
Để gây dựng cả 4 loại vốn cơ bản cho DNXH (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người), ngoài những nỗ lực của CSIP và các đối tác thực hiện khác thì việc kết nối DNXH với cộng đồng, các bên liên quan, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, những đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với các Tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia … là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy CSIP triển khai các kênh và hoạt động cụ thể để tạo điều kiện cho những kết nối này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
DỰ ÁN
Các hoạt động kết nối chính
Dự án
DỰ ÁN PUM - HÀ LAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM
PUM được viết tắt “Programma Uitzending Managers”, là 1 trong … Xem thêm >>
CHỈ CÒN 5 NGÀY ĐỂ ĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH "TÌM KIẾM DOANH NHÂN XÃ HỘI TIỀM NĂNG"
Chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn đăng kí chương trình “Tìm … Xem thêm >>
CSIP LÀ ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ĐÔNG NAM Á SANKALP
Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á do Diễn đàn Sankalp - Diễn … Xem thêm >>
CSIP HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DNXH
Tiếp sau cuộc hội thảo "Doanh nghiệp xã hội - Chính sách … Xem thêm >>
HỘI THẢO "DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI".
Nhằm giúp các cá nhân và tổ chức có thêm thông tin về doanh … Xem thêm >>