Kết nối
Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.
Cách thức
Để gây dựng cả 4 loại vốn cơ bản cho DNXH (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người), ngoài những nỗ lực của CSIP và các đối tác thực hiện khác thì việc kết nối DNXH với cộng đồng, các bên liên quan, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, những đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với các Tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia … là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy CSIP triển khai các kênh và hoạt động cụ thể để tạo điều kiện cho những kết nối này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
DỰ ÁN
Các hoạt động kết nối chính
Dự án
ECHOING GREEN TÌM KIẾM DOANH NHÂN XÃ HỘI TIỀM NĂNG
Echoing Green sẽ cung cấp hơn 4.6 triệu $ tài trợ vốn hạt giống … Xem thêm >>
CƠ HỘI NHẬN ĐẦU TƯ LÊN TỚI $90,000 TỪ ECHOING GREEN FELLOWSHIP PROGRAM
Các ứng viên hoặc doanh nghiệp xã hội với những nỗ lực … Xem thêm >>
QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM
Với số vốn tài trợ từ CAD $15,000-$35,000 cho một dự án, thời … Xem thêm >>
CƠ HỘI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HATCH! PROGRAM
Chương trình HATCH! PROGRAM đang hợp tác cùng với Chương trình … Xem thêm >>
CHỈ CÒN 1 THÁNG ĐỂ NỘP HỒ SƠ THAM DỰ ASIA 2015
Đừng bỏ lỡ cơ hội! Chỉ còn MỘT tháng còn lại để nộp … Xem thêm >>
CƠ HỘI THAM GIA DỰ ÁN THÚC ĐẦY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG
Quỹ Sáng tạo của Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường … Xem thêm >>