Kết nối
Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.
Cách thức
Để gây dựng cả 4 loại vốn cơ bản cho DNXH (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người), ngoài những nỗ lực của CSIP và các đối tác thực hiện khác thì việc kết nối DNXH với cộng đồng, các bên liên quan, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, những đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, với các Tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia … là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy CSIP triển khai các kênh và hoạt động cụ thể để tạo điều kiện cho những kết nối này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
DỰ ÁN
Các hoạt động kết nối chính
Dự án
HỘI THẢO HỖ TRỢ VỐN HẠT GIỐNG CHO CÁC DNXH CỘNG ĐỒNG TỈNH LÀO CAI
Ngay lúc này, tại huyện Sapa tỉnh Lào Cai, CSIP cùng đại diện … Xem thêm >>
[CẬP NHẬT] HỘI THẢO HỖ TRỢ VỐN HẠT GIỐNG CHO CÁC DNXH CỘNG ĐỒNG TỈNH LÀO CAI
Chị Tẩn Thị Giả, đại diện Nhóm sở thích trồng lanh và dệt … Xem thêm >>
HỘI THẢO HỖ TRỢ VỐN HẠT GIỐNG CHO CÁC DNXH CỘNG ĐỒNG TỈNH HÒA BÌNH
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì … Xem thêm >>
CÔNG BỐ DANH SÁCH 5 ĐỘI GIÀNH GIẢI THƯỞNG DBS – NUS SOCIAL VENTURES CHALLENGE ASIA 2018
Xin chúc mừng 5 đội dưới đây đã chiến thắng tại … Xem thêm >>
CƠ HỘI THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO XÃ HỘI CHÂU Á 2018 - 2019
Là đối tác độc quyền cấp cấp quốc gia của Giải thưởng … Xem thêm >>
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO XÃ HỘI CHÂU Á 2018-2019 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ
Giải thưởng Sáng tạo Xã hội châu Á 2018 – 2019 với chủ … Xem thêm >>