Tin tức
[TRỰC TIẾP] CƠ HỘI NÀO CHO DOANH NGHIỆP EFD NHẬN QUỸ ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG CỦA OXFAM VÀ THRIIVE?
  • 28/09/2017

Chỉ cách đây ít phút, các doanh nghiệp tham gia dự án EFD đã được nghe chia sẻ trực tiếp từ chị Nguyễn Thị Thu Hà – Quản lý Chương trình Đầu tư tác động – Oxfam in Vietnam và chị Nguyễn Thị Hương Huyền – Cán bộ chương trình Quỹ Thriive. Đây là hai Quỹ đầu tư tác động hướng đến hỗ trợ vốn các doanh nghiệp đang tạo tác động xã hội dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng kinh doanh, đưa tác động xã hội lên một quy mô lớn hơn, từ đó nâng cao năng lực tiếp cận tới các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Chị Hương Huyền cho biết, với Thriive, doanh nghiệp phải thỏa mãn một số tiêu chí sau mới có cơ hội nhận hỗ trợ vốn:
Tạo việc làm cho người yếu thế (người khuyết tật, thu nhập thấp…)
Tạo việc làm cho phụ nữ nghèo
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại doanh nghiệp
Cải thiện môi trường hoặc áp dụng sản xuất bền vững

Trong chiều nay, mỗi doanh nghiệp tham gia dự án EFD sẽ có 3 phút thuyết trình trước Quỹ đầu tư tác động của Oxfam và Thriive. Đây là một trong những hoạt động đào tạo của EFD để các doanh nghiệp thực hành kỹ năng thuyết trình trước các nhà đầu tư, mở ra cơ hội tiếp cận và nhận vốn từ các quỹ đầu tư hiện nay.
---------
Để tham gia dự án EFD 2017 – 2018, quý doanh nghiệp vui lòng theo dõi tại:

Download Tờ thông tin Chương trình EFD 2017 – 2018: http://bit.ly/Tothongtin_EFD2017 
Download Bản đăng ký: http://bit.ly/Bandangky_EFD2017 
Link đăng ký online: http://bit.ly/Bandangkyonline_EFD2017 
Hạn nộp đăng ký tham gia: 31/10/2017
Liên hệ: Email: efd@csip.vn| Điện thoại: (+84-24) 3537 8746

Từ Khóa Phổ Biến