Tin tức
Tìm kiếm đối tác về du lịch và thủ công mỹ nghệ
  • 30/06/2016

Một đối tác của CSIP đang tìm kiếm sự hợp tác với các doanh nghiệp xã hội (DNXH) về du lịch hoặc thủ công mỹ nghệ địa phương