Tin tức
QUỸ NGUỒN LỰC CHO CÔNG BẰNG SỨC KHỎE (RHE) - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG CỦA ÉN XANH
  • 15/08/2017

QUỸ NGUỒN LỰC CHO CÔNG BẰNG SỨC KHỎE (RHE) - NHÀ TÀI TRỢ CỦA ÉN XANH

 

Quỹ Nguồn lực cho Công bằng Sức khỏe được thành lập vào năm 2013. Là một tổ chức phi lợi nhuận, RHE cam kết bảo đảm sự công bằng về các quyền cơ bản đối với sức khoẻ và phúc lợi của mọi người, đặc biệt là nhóm người yếu thế ở Đông Nam Á.


Các nhân viên của RHE có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức từ thiện ở khu vực Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam, giúp tăng cường sức khoẻ và nâng cao các hệ thống y tế để giải quyết các bất bình đẳng về sức khoẻ hiện nay còn tồn tại trong toàn khu vực.


RHE luôn đặt một niềm tin vững chắc rằng xây dựng năng lực địa phương để giải quyết vấn đề sức khoẻ ở địa phương là cách có ý nghĩa và bền vững nhất để tạo ra sự thay đổi tích cực. Cùng với đó, RHE cũng luôn sẵn sàng sử dụng nguồn lực của tổ chức nhằm hỗ trợ các tổ chức cộng đồng và các nhà lãnh đạo địa phương giúp xoá bỏ sự bất bình đẳng về quyền lợi này. 
Én xanh rất hân hạnh khi có RHE là người bạn đồng hành và tài trợ cho chương trình, giúp lan tỏa tinh thần nhân văn đến với cộng đồng.

Từ Khóa Phổ Biến