Kết nối
QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2017-2018: KÊU GỌI ĐỀ XUẤT
  • 17/07/2017

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI). Quỹ ưu tiên dành cho các dự án có quy mô nhỏ tại địa phương, và góp phần đạt được kết quả liên quan đến các chủ đề trọng tâm mà Canada dành cho hỗ trợ quốc tế.

Xin mời xem các thông tin liên quan đến tính hợp lệ và quy trình nộp hồ sơ xin tài trợ của Qũy CFLI tại http://www.canadainternational.gc.ca/…/deve…/CFLI-FCIL.aspx…

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 4/8/2017

 

 
Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến