Tin tức
PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT “BẢN ĐỊA HÓA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDG) THÔNG QUA KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN KẾT CHO CÁC XÃ HỘI BỀN VỮNG”
  • 16/07/2018

 

Là một cách tiếp cận tích hợp và cân bằng để phát triển, nền kinh tế xã hội và đoàn kết (SSE) có tiềm năng hoạt động như một phương tiện thông minh để bản địa hoá Chương trình nghị sự năm 2030. Nhưng nó hoạt động tốt như thế nào và cần phải làm gì để hoàn thành tiềm năng này?

Tại sự kiện này, các diễn giả sẽ thảo luận các bằng chứng nghiên cứu mới và kinh nghiệm của chính quyền địa phương về SSE, và các điều kiện cho phép - như sắp xếp thể chế, các lực lượng chính trị và các khả năng kinh tế cần thiết để thành công trong các ngữ cảnh đa dạng. và là một phương tiện để thực hiện tầm nhìn chuyển đổi của Chương trình nghị sự năm 2030, đặc biệt là ở cấp địa phương và ở các thành phố.

GSEF phối hợp chặt chẽ với UNRISD, UN-DESA tổ chức một phiên họp đặc biệt về “Bản địa hóa SDGs về kinh tế xã hội và đoàn kết cho các xã hội bền vững” - như một sự kiện chính thức của HLPFSD 2018 sẽ diễn ra tại New York

Thời gian: Thứ Ba, ngày 17 tháng 7 năm 2018
Địa điểm: Trung tâm Giáo hội Liên Hợp Quốc, 777 United Nations Plaza

Tin Mới
  • THÔNG BÁO TUYỂN DOANH NGHIỆP DỰ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP (EFD GIAI ĐOẠN 2)
    Dự án Hỗ trợ Doanh Nghiệp Kinh Doanh Tạo Tác động Trong Chuỗi Giá Trị Nông Nghiệp, gọi tắt là EFD 2, hướng tới mục đích giúp đối tượng yếu thế (các hộ nông dân quy mô nhỏ, phụ nữ nghèo, thanh thiếu niên nghèo) nâng cao vị thế, có thêm việc làm, tăng thu nhập hoặc được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống. Dự án thực hiện mục tiêu này thông qua việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) kinh doanh trong chuỗi giá trị hàng nông sản, đang tạo ra các tác động tích cực lên các nhóm đối tượng yếu thế nói trên. Dự án tin tưởng rằng, thông qua việc giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp sẽ mang lại tác động tích cực cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng.
  • GIÚP NGƯỜI VÔ GIA CƯ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
    Underground Collaborative - tổ chức xã hội tại Úc được thành lập với mục tiêu tạo cơ hội việc làm và giải quyết vấn đề nhà ở cho người vô gia cư,
  • VỚI MỖI MỘT ĐÔI GIÀY, BẠN SẼ TẠO RA TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
    Đó là câu hỏi củaTOMS - một công ty vì lợi nhuận có trụ sở tại Playa Del Rey, California
Từ Khóa Phổ Biến