Kết nối
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH HƯỚNG TỚI TÁC ĐỘNG BỀN VỮNG
  • 06/01/2016

 

Sau hơn 1 tháng ra mắt dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển cộng đồng (EFD), CSIP đã nhận được hơn 100 hồ sơ tham gia từ các DN vừa và nhỏ trên toàn quốc. 15 DN phù hợp nhất đã được lựa chọn tham gia các hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn 1 của dự án (năm 2016). 15 doanh nghiệp được lựa chọn chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất hàng hóa dịch vụ cho cộng đồng người dân thu nhập thấp.

Khóa đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tác động bền vững dành cho Ban lãnh đạo và quản lý cốt cán của các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được tổ chức vào tuần sau, từ 11 - 14/01/2016.

Được thiết kế dành riêng cho các DN trong dự án EFD với sự tham gia của các giảng viên là chuyên gia uy tín đầu ngành đồng thời có kinh nghiệm làm việc thực tiễn với rất nhiều Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Khoá đào tạo sẽ mang tới các kiến thức và thảo luận về năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp hướng tới sự bền vững kinh doanh song hành với tạo tác động bền vững tới cộng đồng. Các nội dung chính trong 4 ngày đào tạo:

1. Các phương thức kinh doanh tạo tác động bền vững, tạo tác động xã hội hiệu quả hơn nhìn từ phân tích chuỗi giá trị. 
2. Quản lý - Lãnh đạo hiệu quả cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Mô hình quản trị tinh gọn 
3. Hiểu và lồng ghép vấn đề về giới cho quản trị phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn. 
4. Văn hoá doanh nghiệp - nền tảng mềm cho cạnh tranh bền vững.
5. Xây dựng chiến lược Thương hiệu cho doanh nghiệp.

---
Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển cộng đồng” (Enterprising for Development - EFD) là dự án do Oxfam toàn cầu và Quỹ GSRD (GSRD Foundation) cam kết tài trợ, CSIP là đối tác chính thực hiện dự án tại Việt Nam. Dự án được thực hiện nhằm nâng cao năng lực phát triển kinh doanh bền vững và mở rộng tác động xã hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Xem thêm Thông tin chi tiết về dự án tại:http://bit.ly/infoEFD

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến