Kết nối
HỘI THẢO "VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (SE)/ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CÙNG NGƯỜI NGHÈO (IB) TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH GIỚI" DIỄN RA NGÀY 21/9 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  • 21/09/2016

 

Tham dự hội thảo có đại diện các viện nghiên cứu, các nhà tài trợ, các tổ chức LHQ, các tổ chức Phi Chính Phủ, các doanh nghiệp và Các cơ quan báo chí, đặc biệt có sự tham gia trình bày của Tiến sỹ Lisa Marie Dacanay – Chủ tịch Viện Doanh nghiệp xã hội Châu Á, giám đốc dự án.

Nội dung chính của hội thảo xoay quanh việc phân tích hai mô hình doanh nghiệp điển hình, xem xét các phát hiện của báo cáo khảo sát và thảo luận vai trò của doanh nghiệp và các giải pháp cho việc cải thiện cuộc sống của các hộ nông dân thu nhập thấp một cách bền vững, các đề xuất chính sách nhằm tăng cường các tác động tích cực của các doanh nghiệp.

 

Thông tin thêm về Hội thảo:
http://csip.vn/…/vai-tro-cua-doanh-nghiep-xa-hoi-trong-viec…

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến