Kết nối
[HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ĐÔNG NAM Á SANKALP] - SANKALP SOUTHEAST ASIA SUMMIT
  • 03/11/2015

Diễn đàn Sankalp - Diễn đàn hàng đầu thế giới về doanh nghiệp môi trường và xã hội của Ấn Độ - vừa gửi thư mời Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ vì cộng đồng (CSIP) là đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á vào ngày 19-20/11/2015 tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tập trung vào việc phát triển hành lang kiến thức và đổi mới hiệu quả ở Ấn Độ- Châu Phi- Đông Nam Á. Mang những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này đến gần nhau cùng những cuộc trao đổi, đối thoại, hội nghị sẽ tạo ra một hệ sinh thái cho các doanh nghiệp xã hội có tính cộng tác trong đó, đồng thời ra mắt và nhận diện những người dẫn dắt để tạo nên những tác động đổi mới kinh doanh.

Các bạn có thể tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị tại đường link sau đây:
https://www.facebook.com/SankalpForum/?ref=ts&fref=ts
http://csip.vn/…/csip-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-sankalp-…

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến