Tin tức
GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA EFD2 2018-2019 ĐẾN 15/01/2019
  • 08/01/2019

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị nông nghiệp, đặc biệt tại các khu vực khó khăn trong việc tiếp cận thông tin có thêm thời gian tìm hiểu và đăng ký chương trình.

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động trong chuỗi giá trị nông nghiệp (EFD giai đoạn 2) quyết định gia hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình đến hết ngày 15/01/2019.

Anh/chị hãy nhanh tay điền ngay hồ sơ của doanh nghiệp mình qua link đăng ký online 

Từ Khóa Phổ Biến