Kết nối
ECHOING GREEN TÌM KIẾM DOANH NHÂN XÃ HỘI TIỀM NĂNG
  • 14/10/2015

Echoing Green sẽ cung cấp hơn 4.6 triệu $ tài trợ vốn hạt giống và hỗ trợ trong năm nay để các nhà lãnh đạo mới mang lại thay đổi tích cực cho xã hội.

Echoing Green đã đầu tư hơn 40 triệu $ giai đoạn ươm tạo và hỗ trợ chiến lược trong gần 700 nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới nhằm tạo ra những thay đổi xã hội tích cực trên toàn cầu. Echoing Green Fellows bao gồm những người sáng lập của Teach For America, City Year, Cao đẳng Summit, Citizen Schools, Quỹ One Acre, và Tài chính vi mô SKS.

Bạn có thể có tới 90.000 $ để khởi động ý tưởng sáng tạo của bạn, và thay đổi thế giới? Chương trình Echoing Green Fellowship sẽ đầu tư vào thế hệ lãnh đạo tiếp theo để giải quyết những vấn đề lớn nhất thế giới lên đến 90.000 $ và hỗ trợ cá nhân để khởi động doanh nghiệp của bạn.

Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2015

https://www.facebook.com/echoinggreen
http://www.echoinggreen.org/fellowship/apply

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến