Tin tức
DOANH NGHIỆP XÃ HỘI – XU HƯỚNG HAY MỘT CUỘC CÁCH MẠNG?
  • 27/04/2017

Sự thật rằng có rất nhiều DNXH hay start-up vì cộng đồng đã rơi vào thất bại, con số thành công chiếm rất ít, thậm chí những gì DNXH đạt được chỉ bằng một phần nhỏ so với Airbnb và Ubers trên thế giới – nhưng điều đó không ngăn cản được hàng ngàn người muốn thử sức tạo ra sự khác biệt trong xu hướng khởi nghiệp hiện nay.

 

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi động lực để xây dựng nên một doanh nghiệp xã hội thành công lại có thể tạo ra cơn sốt như vậy. Hơn bao giờ hết, những câu chuyện thú vị về thành công của các doanh nghiệp xã hội như Zó, Koto, Tòhe, Imagtor…v…v… tiếp tục làm say mê các nhà tư tưởng, chuyên gia tư vấn, nhà phát triển và các nhà hoạt động xã hội để nhảy vào lĩnh vực kinh doanh sáng tạo với hy vọng tạo ra một mô hình vừa có khả năng kinh doanh vừa tạo ra tác động xã hội đáng kể.

 

Hiện tại Việt Nam có 68% DNXH đang nỗ lực trong mục tiêu giảm nghèo đói và 48% có mục tiêu về môi trường (theo báo cáo DNXH ở Việt Nam năm 2012). Việt Nam đã và đang trở thành một môi trường tiềm năng cho DNXH phát triển hay biến những ý tưởng kinh doanh sáng tạo thành hiện thực với sự giúp đỡ rất nhiều từ chính phủ và các tổ chức hỗ trợ.

 

Nếu chúng ta thực sự cam kết đi theo con đường doanh nghiệp xã hội, điều quan trọng là phải hiểu bối cảnh, những trở ngại và phạm vi của nó. Khi làm như vậy, chúng ta đặt mình vào một vị trí tốt hơn để khai thác tiềm năng của doanh nghiệp xã hội. Bằng cách hiểu rõ điều gì đang xảy ra, chúng ta có thể đóng góp vào việc thiết kế một hệ thống hiệu quả hơn để đáp ứng các vấn đề cấp bách nhất của xã hội.

 

Từ Khóa Phổ Biến