Tin tức
DOANH NGHIỆP XÃ HỘI – CÂU TRẢ LỜI CHO MỌI VẤN ĐỀ
  • 25/04/2017

Khi bạn nói rằng bạn muốn "làm điều tốt" cho xã hội và tạo sự khác biệt, câu trả lời tiêu biểu mà bạn sẽ nhận được là "Bạn nên bắt đầu với một tổ chức phi lợi nhuận!"

 

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã trông chờ vào chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận cố gắng giải quyết các vấn đề đau đầu còn tồn tại trong xã hội. Các doanh nghiệp thuần lợi nhuận không hề tham gia gì vào việc tác động xã hội ngoài việc đưa tiền cho những người thực sự quan tâm, các tổ chức phi chính phủ dưới hình thức từ thiện và mặc kệ họ giải quyết. Từ thiện không phải là mô hình mang lại bền vững và chính phủ cũng đã chỉ ra rằng đây không phải là câu trả lời.

 

Đây là lúc chúng ta cần một câu trả lời khác. Chúng ta cần chuyển hướng những nhà điều hành kinh doanh tài năng đang kiếm tiền vì lợi nhuận và giúp họ sử dụng thời gian của mình để tìm ra mô hình kinh doanh để giải quyết những vấn đề xã hội. Điều ta cần bây giờ là thiết kế lại cách chúng ta giải quyết những vấn đề xã hội mà chúng ta phải đối mặt. Câu hỏi đưa ra: “Làm thế nào để chúng ta tạo ra những doanh nghiệp bền vững tạo thu nhập và sử dụng dòng tiền thừa để giải quyết những vấn đề này?“

 

Ý tưởng rằng chúng ta có thể giải quyết những thách thức xã hội thông qua hoạt động từ thiện đã qua. Có một cách tốt hơn, và đó là thông qua các DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - điều hành bởi các doanh nhân xã hội – những người tiên phong thay đổi thế giới.

Từ Khóa Phổ Biến