Kết nối
DIỄN ĐÀN ASEAN VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI SINGAPORE
  • 30/10/2014

 

"Hiện ở Singapore có khoảng 300 doanh nghiệp xã hội. Chính phủ Singapore đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động xã hội thông qua các hình thức khác nhau như cấp vốn vay, hỗ trợ tài chính và khuyến khích đầu tư".

Việt Nam mong muốn thông qua diễn đàn này học tập các mô hình của Singapore và các nước khác trong ASEAN. Trên cơ sở đó, chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội tốt hơn, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng cần sự giúp đỡ."

Có thể thấy những sự quan tâm của cộng đồng khu vực & quốc tế đối với doanh nghiệp xã hội đang ngày một nhiều hơn...

 

Link bài báo: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-hoc-hoi-mo-hinh-doanh-nghiep-xa-hoi-cac-nuoc-asean/288865.vnp

 

 

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến