Kết nối
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ
  • 15/08/2016

 

“Tổng kết Dự án Đổi mới sáng tạo các Tổ chức Xã hội (ICSO) (2014 – 2016) và Giới thiệu Cẩm nang Khởi sự Doanh nghiệp xã hội”

CSIP trân trọng kính mời anh/chị đăng ký tham dự Hội nghị:https://goo.gl/forms/lo5BUZOk5CzDO7nj2

Từ năm 2014 – 2016, dự án ICSO đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng như:

 (i) nghiên cứu hành động về các mô hình CSO phát triển DNXH và sự sẵn sàng của các CSO Việt Nam, 
(ii) tổ chức roadshow hội thảo tại 3 miền Bắc – Trung – Nam, hội thảo quốc tế giới thiệu về khái niệm DNXH và chia sẻ các mô hình thành công, 
(iii) tổ chức series các buổi nói chuyện về DNXH, 
(iv) tập huấn nâng cao năng lực, xây dựng kế hoạch kinh doanh và hỗ trợ phát triển cho các Tổ chức Xã hội phù hợp, 
(v) vận động chính phủ tạo dựng chính sách thuận lợi cho sự phát triển của DNXH tại Việt Nam.

Ngoài ra, từ các kinh nghiệm đúc rút trong dự án, đặc biệt từ kinh nghiệm hỗ trợ các Tổ chức Xã hội phát triển DNXH, CSIP đã phát triển cuốn cẩm nang “Khởi sự DNXH – dành cho các Tổ chức Xã hội” để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng các Tổ chức Xã hội.

Với mong muốn chia sẻ các kết quả đạt được của dự án và thảo luận cơ hội hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ các Tổ chức Xã hội trong tương lai, đồng thời ra mắt chính thức cuốn cẩm nang “Khởi sự DNXH – dành cho các Tổ chức Xã hội”, CSIP trân trọng kính mời anh/chị tham dự Hội nghị lần này.

Thông tin chi tiết về Hội nghị:
http://csip.vn/…/thu-moi-tham-du-hoi-nghi-tong-ket-du-doi-m…

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến