Tin tức
CSIP VÀ OXFAM MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN (EFD) 2017 - 2018
  • 20/09/2017

Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) có hoạt động kinh doanh tạo ra những tác động tích cực tới những hộ nông dân nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên tại Việt Nam?

Bạn đang mong muốn: 
Nâng cao năng lực và phát triển kinh doanh thông qua các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu dành riêng cho doanh nghiệp, phù hợp với DNNVV;
Hiểu và nâng cao khả năng tạo ra tác động xã hội;
Cơ hội kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và kết nối với các mạng lưới doanh nghiệp ở khu vực và ở Hà Lan.
Cơ hội hiểu, kết nối, tăng cường tiếp cận với các nhà đầu tư và quỹ đầu tư tác động xã hội

 

 

Hãy tham gia cùng CSIP và Oxfam trong chương trình EFD để nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh bền vững và tạo ra tác động xã hội lớn hơn.

Chương trình EFD 2017- 2018 sẽ thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực và tư vấn về quản trị điều hành, phát triển kinh doanh cho các DNNVV. Đội ngũ tư vấn, giảng viên và điều phối quản lý của chương trình là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, và tâm huyết với phát triển DNNVV, doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết làm việc với sự tận tâm, thấu hiểu, và đồng hành cùng các DNNVV, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, song hành với sứ mệnh phát triển xã hội và cộng đồng.

 

Download Tờ thông tin Chương trình EFD 2017 – 2018: http://bit.ly/Tothongtin_EFD2017 
Download Bản đăng ký: http://bit.ly/Bandangky_EFD2017
Link đăng ký online: http://bit.ly/Bandangkyonline_EFD2017 
Hạn nộp đăng ký tham gia: 31/10/2017
Liên hệ: Email: efd@csip.vn | Điện thoại: (+84-24) 3537 8746

 

 

Từ Khóa Phổ Biến