Kết nối
CSIP LÀ ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ĐÔNG NAM Á SANKALP
  • 10/11/2015

Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á do Diễn đàn Sankalp - Diễn đàn hàng đầu thế giới về doanh nghiệp môi trường và xã hội của Ấn Độ tổ chức vào ngày 19-20/11/2015 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Chủ đề lần này là việc phát triển hành lang kiến thức và đổi mới hiệu quả ở Ấn Độ - Châu Phi - Đông Nam Á.

Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) sẽ tham dự hội nghị trong vai trò là đại diện của đoàn Việt Nam. Công ty TNHH Đầu tư Dragon Việt Nam (DVIC) là một trong những DNXH tham dự.

Dragon Việt Nam thành lập từ năm 2012 với sứ mệnh định hình cho mô hình phát triển kinh tế bền vững, làm tăng thêm năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, đưa chúng ra thị trường quốc tế. Cùng lúc đó DVIC cũng trao quyền tham gia trong các chuỗi cung ứng cho những thành viên thuộc nhóm yếu thế như người dân tộc thiểu số và nông dân nghèo. Dragon Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ phát triển kinh doanh và đầu tư của tổ chức Oxfam Hà Lan. 

Đến với hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á, CSIP cũng như Dragon Vietnam sẽ cùng những doanh nghiệp xã hội khác thảo luận về việc tạo nên một hệ sinh thái, cộng tác với nhau, trao đổi để tạo ra các tác động trong việc đổi mới kinh doanh. 

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến