Kết nối
CSIP HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DNXH
  • 29/10/2015

Tiếp sau cuộc hội thảo "Doanh nghiệp xã hội - Chính sách và Thực thi", Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) phối hợp cùng với Công ty Luật NHQuang và Cộng sự tiếp tục hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký thành lập hoặc chuyển đổi thành DNXH.

Thư bày tỏ nguyện vọng đăng ký thành lập Doanh Nghiệp Xã Hội xin gửi về địa chỉ email: dieuanh@csip.vn trước ngày 10/11/2015 (đối với các đơn vị ở miền Bắc), trước ngày 13/11/2015 (đối với các đơn vị ở miền Nam).

CSIP khuyến khích các đơn vị gửi về trước thời hạn để chúng tôi có thể hỗ trợ đơn vị được sớm nhất có thể.

Tải Mẫu Thư bày tỏ nguyện vọng tại đây: http://bit.ly/DKDNXH_Nguyenvong

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến