Kết nối
CSIP CHÍNH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH FRONTIER INCUBATORS
  • 09/11/2018

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP đã được lựa chọn tham gia chương trình #FrontierIncubators của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng với WISE - Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh và tổ chức KisStartup. Đây là sáng kiến nhằm hỗ trợ các hoạt động ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp nhằm gia tăng ảnh hưởng của doanh nghiệp trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

CSIP cùng đại diện các tổ chức được lựa chọn sẽ có cơ hội tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài một tuần với các đối tác của chương trình (@Austrlia's InnovationXchange, ygap, Conveners.Org và SecondMuse). CSIP cũng đồng thời tham gia vào chương trình nâng cao năng lực được thiết kế riêng và được thực hiện bởi một đối tác của chương trình.

Chi tiết: https://www.frontierincubators.org/participants

 

Ảnh: Một hoạt động của WISE - Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh, một trong ba tổ chức của Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình#FrontierIncubators của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. (Nguồn: Australia in Vietnam)

 

Ảnh: KisStartup , một trong ba tổ chức của Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình#FrontierIncubators của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. (Nguồn: Australia in Vietnam) 

 

Một hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP, một trong ba tổ chức của Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình#FrontierIncubators của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. (Nguồn: Australia in Vietnam) 

Tin Mới
Từ Khóa Phổ Biến