Tin tức
CÔNG BỐ BÁO CÁO KHẢO SÁT: "TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI"
  • 27/04/2020

77% doanh nghiệp tạo tác động xã hội (DNTTĐXH) cho rằng Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc vô cùng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó, 10% cho rằng đang đứng trước nguy cơ phá sán, đóng cửa.

Đa số các doanh nghiệp đang chịu tác động tiêu cực trong hoạt động bán hàng, bao gồm: suy giảm doanh thu từ khách hàng hiện có (76,9%), và gặp khó khăn trong phát triển thị trường (59%). Điều này dẫn đến việc DN gặp khủng hoảng trong duy trì dòng vốn lưu động chi trả cho chi phí nhân sự, vận hành DN (41%) và chi phí thuê mặt bằng (37,2%). Ngoài ra, giãn cách xã hội khiến cho việc vận hành DN bị gián đoạn (38,5%) và thiếu hụt nhân sự (34,6%).

Đa phần doanh nghiệp đánh giá điểm cao cho những giải pháp liên quan đến thị trường và huy động nguồn lực – nhằm giải quyết những vấn đề khẩn cấp trước mắt. Ngoài ra, DN cũng có nhu cầu lớn trong việc rà soát các chiến lược kinh doanh trong giai đoạn hiện tại và tiến hành các hoạt động chuyển đổi số cả về vận hành và bán hàng.

….

Đó là một vài kết quả trong của Khảo sát: “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp tạo tác động và đánh giá nhu cầu hỗ trợ” do CSIP thực hiện trong tháng 3 năm 2020.

Từ những kết quả thu thập từ 78 doanh nghiệp tạo tác động xã hội (DNTTĐXH) tham gia khảo sát và qua một số cuộc trao đổi trực tuyến với các DNTTĐXH về tác động của đại dịch Covid-19 và những nội dung mà các DN mong muốn được hỗ trợ, CSIP đã tổng hợp và hoàn thiện báo cáo khảo sát “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới các doanh nghiệp tạo tác động và đánh giá nhu cầu hỗ trợ”.

Báo cáo cung cấp:

- Các kết quả chính của khảo sát, bao gồm: Ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNTTĐXH và các đối tượng yếu thế; Nhu cầu hỗ trợ của các DNTTĐXH

- Các đề xuất giải pháp: Nhóm hoạt động can thiệp; Phương án can thiệp; Phối hợp thực hiện và huy động nguồn lực

- Tổng quan về các doanh nghiệp tham gia khảo sát: Phân bố địa lý, lĩnh vực hoạt động,….

Tải báo cáo đầy đủ tại: https://bit.ly/2S0YXSe

Kết quả phân tích thông tin thể hiện trên báo cáo này sẽ được CSIP sử dụng để xây dựng một kế hoạch hoạt động hỗ trợ các DNTTĐXH khắc phục khủng hoảng trước mắt cũng như trong dài hạn, giúp các DN được vực dậy và duy trì phát triển bền vững.

 

Từ Khóa Phổ Biến